BEST AGH Kraków

Partner wspierający

#

intel

#

#

#

Newsletter
Raport Roczny

Zapoznaj się z Raportem Rocznym BEST-u AGH Kraków!

raport roczny

Losowe zdjęcia
IMG_2541 Motivation Day

Współpraca

BEST jest niepolityczną organizacją studencką działającą na europejskich uczelniach technicznych. Będąc studentami rozumiemy jak istotna jest zarówno wiedza teoretyczna, jak również praktyczna i dlatego celem naszej organizacji jest integracja trzech środowisk: studenckiego, akademickiego oraz gospodarczego.

Poprzez organizację akademickich oraz pozaakademickich (np. mających miejsce w określonych firmach) kursów i sympozjów naukowych, w kraju i zagranicą, stwarzamy szanse studentom na podniesienie ich umiejętności i poszerzanie wiedzy. Niemniej jednak mamy na uwadze, że wszystko to – nauka i wykształcenie – ma być przepustką do lepszego startu na rynku pracy. Dlatego pomagamy kształtować kontakty między studentami i firmami.

Swoją działalnością prezentujemy studentom firmy – ich charakter, strukturę i możliwości zatrudnienia, m.in. poprzez warsztaty, szkolenia i dni firmy, ale także pomagamy firmom przy rekrutacji studentów – potencjalnych pracowników, m.in. poprzez Inżynierskie Targi Pracy.

Jesteśmy blisko studentów, rozumiemy ich potrzeby i aspiracje, i dlatego projekty, jakie realizujemy cieszą się tak dużą popularnością.

Zachęcamy firmy zainteresowane promocją w krakowskim środowisku akademickim do współpracy z nami.

Oferta dotyczy współpracy ze Stowarzyszeniem Studentów BEST AGH Kraków w następujących formach:

 1. Prezentacja Firmy
 2. Dni Firmy na Uczelni
 3. BEST Promocja
 4. BEST Rekrutacja
 5. Inżynierskie Targi Pracy
  • Sponsor Główny
  • Sponsor
  • Uczestnik
 6. Letni Kurs Naukowy BEST.
 7. Konkurs Inżynierski EBEC Poland.
 8. BEST IT & Automatics Festival.
 9. Wymiana Kulturowa
 10. Sponsor Globalny i Partner Globalny
 11. Współpraca przy projektach
 12. Współpraca z innymi grupami BEST w Polsce