BEST AGH Kraków

Partner wspierający

#

intel

#

#

#

Newsletter
Raport Roczny

Zapoznaj się z Raportem Rocznym BEST-u AGH Kraków!

raport roczny

Losowe zdjęcia
ebec (12) IMG_0787

Projekty

Struktura
Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków jest jedną z pięciu polskich grup (Kraków, Warszawa, Gliwice, Łódź, Gdańsk) wchodzących w skład Board of European Students of Technology – międzynarodowej, niepolitycznej i niedochodowej organizacji studenckiej działającej przy 82 renomowanych uczelniach technicznych w 30 krajach Europy.

Cel
Celem organizacji BEST jest integracja trzech środowisk: studenckiego, akademickiego i gospodarczego, dzięki czemu możliwe jest wykształcenie kadry odpowiadającej wzorcowi nowoczesnego inżyniera oraz wspieranie międzynarodowych inicjatyw. W swojej działalności BEST pomaga studentom z różnych krajów stać się “otwartymi na Europę”. Studenci zjednoczonej Europy spotykają się i uczą, pracując nad wspólnymi projektami. Mają dzięki temu okazję do rozwoju w międzynarodowym zespole i do podnoszenia swoich umiejętności pracy w grupie.

Działania
Działamy na szczeblu międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym, przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W ciągu całego roku realizujemy dla studentów naszej uczelni szereg projektów i wydarzeń. Największym z nich są Inżynierskie Targi Pracy, w których bierze udział wiele firm, a odwiedza kilka tysięcy studentów. Innym ważnym przedsięwzięciem jest Konkurs Inżynierski, skierowany głównie do studentów kierunków technicznych i odbywający się w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie. Przygotowujemy również szereg wydarzeń, które mają na celu przybliżenie firm studentom naszej uczelni. Organizujemy m.in.:
- prezentacje firm
- warsztaty
- szkolenia
- Dni Firm
Jako organizacja międzynarodowa włączamy się w projekty o charakterze europejskim. Przykładem jest Kurs Letni w ramach Kursów Naukowych, organizowanych w całej Europie przez lokalne grupy BEST.
Ściśle współpracujemy również z innymi grupami BEST, zarówno tymi działającymi w Polsce, jak i w całej Europie, dzieląc się z nimi doświadczeniami oraz realizując wspólne projekty.