BEST AGH Kraków

Partner wspierający

#

intel

#

#

#

Newsletter
Raport Roczny

Zapoznaj się z Raportem Rocznym BEST-u AGH Kraków!

raport roczny

Losowe zdjęcia
IMG_8048 IMG_2046

FAQ

Przed aplikowaniem na Kurs zalecamy zapoznać się z Never Alone Guide


1. Kto może aplikować na Kursy BEST-u?

Aplikować może każdy student uczelni technicznej, przy której działa Lokalna Grupa BEST.
W przypadku Krakowa warunek ten spełnia każdy student Akademii Górniczo – Hutniczej z ważną legitymacją studencką w trakcie trwania Kursu.

Ponadto wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym.


2. Gdzie znajdę listę Kursów na które mogę aplikować?

Kompletna lista Kursów danego sezonu dostępna jest na tej stronie WWW.

3. Kiedy można aplikować na Kursy?

Rekrutacja na kursy odbywa się cztery razy w roku (Kursy wiosenne, letnie, jesienne, zimowe). Dokładne terminy rekrutacji podane są w zakładce Ważne terminy oraz na stronie www.BEST.eu.org -> Events -> List of seasonal events -> Deadlines.

Radzimy unikać odkładania aplikacji na ostatnią chwilę. Często w ostatnim dniu znacznych obciążeń serwerów. Oszczędzisz sobie stresu, a szansa na wyjazd nie umknie Ci sprzed nosa!


4. Jakie są kroki uczestniczenia w Kursie lub innym wydarzeniu BEST-owym?

a) Odwiedź stronę, wybierz interesujący Cię kurs i kliknij w przycisk aplikacji.

b) Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany – podaj swój adres email i hasło.

W przypadku jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się tutaj. Jako Identification number podaj numer swojego indeksu. Po wprowadzeniu aplikacji, skontaktuj się z Koordynatorem ds. Kursów i poproś o aktywację konta (pamiętaj, aby przesłać skan lub zdjęcie ważnej legitymacji studenckiej oraz odpowiedzeniu na pytania:

Czy posługujesz się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym?

Czy jesteś studentem kierunku technicznego?),

c) Wyślij swoje aplikacje.

d) Zapoznaj się z Never Alone Guide.

e) Jeżeli zostałeś wybrany jako uczestnik danego wyjazdu, wpłać zwrotny depozyt do Koordynatora ds. Kursów Naukowych w wysokości 40€ (Kursy Naukowe) lub 60€ (Leisure Events) i okaż swoją ważną legitymację studencką.

f) Zapoznaj się z przygotowanym przez organizatorów planem zajęć (Schedule) i przewodnikiem (Survival Guide) dostępnych na stronie danego wydarzenia.

g) Zarezerwuj transport na miejsce danego wydarzenia.

h) Weź udział w wydarzeniu (biorąc aktywny udział w zajęciach przygotowanych przez organizatorów).

i) Jeśli przewidywana jest opłata (Fee) - nie zapomnij uiścić jej u organizatorów.

j) Po powrocie wypełnij ankietę ewaluacyjną. W tym celu będziesz musiał zalogować się na stronie www.BEST.eu.org . Wypełnienie jej przynajmniej w 70% jest jednym z warunków odzyskania 100% depozytu- niewypełnienie umożliwia zwrot tylko 50% kwoty.

k) Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków możesz zgłosić się do Koordynatora ds. Kursów po odbiór swojego depozytu.

l) Ciesz się wspomnieniami ze znajomymi i wypatruj kolejnego sezonu! :)


5. Jak przebiega procedura wyboru uczestników?

Uczestnicy Kursów są wybierani przez członków (a więc tak samo jak my – studentów) spośród wszystkich, którzy aplikowali.

Sposób oraz kryteria wyboru uczestnika są różne w zależności od grupy lokalnej BEST (LBG). Jednak głównymi kryteriami jest dobór uczestników z różnych krajów Europy, twój list motywacyjny (dostają ich naprawdę dużo, więc bądź kreatywny!), a przypadku BEST Learning Events często wymagane jest także wcześniejsze posiadanie wiedzy z zakresu tematyki Kursu (informacja ta podana jest w opisie danego Kursu). Organizatorzy starają się również o wybór równej liczby uczestników obu płci.

Jeśli nie wiesz jak napisać swój list motywacyjny porady i wskazówki na ten temat znajdziesz tutaj.


6. Na ile Kursów mogę aplikować w jednym sezonie?

Student ma możliwość aplikowania w każdym sezonie na 3 BEST Learning Events (tj. BEST Courses, Seasonal BEST Engineering Competition) oraz 3 inne wydarzenia (tj. Leisure Events, Partner Organisation Events, Other Events).
Należy jednak pamiętać, że w każdym sezonie może wziąć udział tylko w jednym BEST Learning Event oraz nieograniczonej liczbie pozostałych wyjazdów.

Pierwszy z wybranych Kursów będzie brany pod uwagę jako najistotniejszy dla danego kandydata. Kolejność Kursów można zmieniać do ostatniego dnia rekrutacji.

W trakcie trwania studiów każdy student może wziąć udział w maksymalnie trzech Kursach oraz nieograniczonej liczbie innych wyjazdów.


7. Jakie są koszty uczestniczenia w Kursie?

Uczestnik Kursu zobowiązany jest do zapłacenia organizatorom tzw. Fee po przyjeździe na Kurs. W przypadku informacji No fee uczestnik może wziąć udział w kursie całkowicie bezpłatnie. Poszczególne stawki Fee podane są w opisie konkretnych Kursów.

Każdy uczestnik studiujący na polskiej uczelni płaci za udział w Kursie jedynie 1/3 wartości Fee (a więc maksymalny koszt kursu to 15€ + ewentualne koszty podróży).

Nie dotyczy to tzw. Leisure Events na które Fee jest zazwyczaj wyższe i uczestnik jest zobowiązany do zapłaty całości podanej kwoty.

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia zwracanego depozytu w wysokości 40€ w celu potwierdzenia uczestnictwa w Kursie, tudzież 60€ w przypadku Leisure Events.

 

 


8. Dlaczego Kursy są takie tanie?

Każda Lokalna Grupa BEST stara się pozyskać jak najwięcej pieniędzy poprzez współpracę z różnymi organizacjami. Dodatkowo uniwersytet jest zainteresowany przyjmowaniem międzynarodowych studentów i często wspiera finansowo organizatorów Kursów. Ponadto firmy oraz inne organizacje wspierają takie wydarzenia w celach promocyjnych oraz poszukują ambitnych studentów uczelni technicznych zainteresowanych daną tematyką.

9. Czy muszę być biegły w tematyce Kursu?

Nie zawsze. Kursy mogą być na poziomie Basic, IntermediateAdvanced. W zależności od poziomu Kursu wymagany jest dany stopień wiedzy. Czasami wystarczy jednak samo zainteresowanie tematyką. Dokładne wymagania na temat posiadanej wiedzy są umieszczane w opisie każdego z Kursów.

10. Jakie są szanse bycia zaakceptowanym na dany Kurs?

Nie da się jednoznacznie określić szans bycia zaakceptowanym na Kurs. Zależy to od różnych czynników, więc nawet jeśli jest dużo wysłanych aplikacji na Kurs którym jesteś zainteresowany/na – APLIKUJ! Może to właśnie Ciebie organizatorzy uznają za najbardziej odpowiednią osobę do wzięcia udziału w organizowanym przez siebie wydarzeniu!

Należy wziąć pod uwagę, że w każdym sezonie dostępna jest różna liczba miast organizujących Kursy. Przykładowo w roku 2010: wiosna – 18, lato – 56 , jesień – 14, zima – 7.

W sumie rocznie na same Kursy wyjeżdża ponad 2000 studentów z całej Europy!


11. Ile razy można być uczestnikiem Kursu Naukowego?

Każdy student może wziąć udział w maksymalnie trzech Kursach (w tym tylko 2 Summer Courses) oraz nieograniczonej liczbie innych wyjazdów w trakcie swoich studiów. Nie ma znaczenia liczba kierunków ani stopień studiów.


12. Ilu studentów bierze udział w Kursach?

Na każdy Kurs wybierane jest minimum 22 uczestników spośród 30 krajów Europy. W zależności od sytuacji Lokalnej Grupy BEST liczba uczestników może być większa.

Wspomnienia studentów, którzy już uczestniczyli w kursach znajdziesz tutaj.


13. Nie mówię w języku angielskim, czy mogę aplikować na Kurs?

Do aplikowania na Kurs wymagane jest samodzielne napisanie listu motywacyjnego i udzielenie odpowiedzi na pytania organizatorów. Ponadto wszystkie wykłady i zajęcia odbywają się w języku angielskim. Dlatego aby wziąć udział w Kursie wymagana jest znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie komunikatywnym.

14. Wysłałem już swoją aplikację. Czy mogę ją edytować?

Tak. Każdy ma możliwość edytowania swojego listu motywacyjnego i odpowiedzi na pytania organizatorów aż do ostatniego dnia rekrutacji. Dopiero po tym czasie ankiety wysyłane są do poszczególnych LBG, wcześniej nikt nie ma do nich dostępu, więc mogą być dowolnie edytowane.
Ponadto masz możliwość zmiany hierarchii wysyłanych aplikacji oraz zmiany swojego wyboru.

15. Kiedy dowiem się o byciu zaakceptowanym na udział w Kursie?

Informacje te znajdziesz w zakładce Ważne terminy oraz na stronie www.BEST.eu.org -> Events -> List of seasonal events -> Deadlines.

16. Jestem na Waiting List, co to znaczy?

Oznacza to, że w przypadku rezygnacji któregokolwiek z uczestników Kursu jesteś jedną z pierwszych osób która będzie mogła ją zastąpić. Informacja ta może pojawić się w każdym momencie, więc czekaj cierpliwie na tą informację od Koordynatora ds. Kursów i często sprawdzaj maila. W razie jakiś pytań, skontaktuj się z nim.

17. Po co pobieramy depozyt i kiedy jest on zwracany?

Depozyt pobierany jest w celu potwierdzenia uczestnictwa danego studenta w Kursie. Depozyt w należy wpłacić Koordynatorowi ds. Kursów z LBG Kraków. W przypadku Kursów Naukowych depozyt wynosi 40€, a w przypadku Leisure Events – 60€.

Jest on całkowicie zwracany po uczestnictwie w Kursie i uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu/projektu oraz udzielenia odpowiedzi na więcej niż 70% pytań z ankiety ewaluacyjnej po powrocie z Kursu. W przypadku nie wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po powrocie zwracane jest 50% wpłaconego depozytu.

Ankieta ewaluacyjna będzie dostępna po powrocie z Kursu po zalogowaniu się na stronie www.BEST.eu.org w zakładce My applications.


18. Czym się różni depozyt od Fee?

Depozyt jest wpłacany do Koordynatora ds. Kursów Grupy Lokalnej BEST która działa na danej uczelni (w tym przypadku LBG Kraków). Jest on wpłacany w celu potwierdzenia uczestnictwa w Kursie i jest całkowicie zwracany po pozytywnym zaliczeniu Kursu oraz wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej. Wysokość depozytu w przypadku Kursów to 40€, a w przypadku Leisure Events – 60€.

Fee jest opłatą za wyjazd wpłacaną bezpośrednio do organizatorów po przybyciu na miejsce wydarzenia. Fee zależy od sytuacji danej Grupy Lokalnej BEST i dla Kursów wynosi dla Polski od 0 do 15€ (1/3 Fee podanego przy opisie Kursu).
W przypadku Leisure Events, Fee jest zazwyczaj wyższe i student jest zobowiązany do zapłacenia całej kwoty po przyjeździe na miejsce wydarzenia.


19. Co się dzieje w przypadku rezygnacji z Kursu?

Po otrzymaniu informacji o byciu zaakceptowanym na Kurs, każdy student ma ok. 2 tygodni na potwierdzenie uczestnictwa. W tym celu wymagane jest okazanie Koordynatorowi ds. Kursów ważnej legitymacji studenckiej i wpłaceniu zwracanego po przyjeździe depozytu w wysokości 40 € w przypadku leisure event  60€.  W tym okresie student może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie bez większych konsekwencji.

Po tym okresie w przypadku rezygnacji z Kursu depozyt nie jest zwracany i przechodzi na rzecz grupy BEST-u do której składana była aplikacja.


20. Co w przypadku wymagania wizy?

Jeżeli z jakiś powodów potrzebujesz wizy do danego kraju, zgłoś się do grupy organizującej Kurs. Oni pomogą Ci we wszystkich formalnościach związanych z otrzymaniem wizy. W razie problemów skontaktuj się z Koordynatorem ds. Kursów z LBG Kraków.

21. Jak aktywować swoje konto?

W celu aktywacji swojego konta należy przesłać skan lub zdjęcie ważnej legitymacji studenckiej do Koordynatora ds. Kursów (wszelkie dane kontaktowe znajdziesz tutaj. W treści maila prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

Czy posługujesz się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym?
Czy jesteś studentem kierunku technicznego?

Jednocześnie przypominamy, że nie jest konieczne bycie studentem kierunku technicznego aby aplikować na nasze Kursy.


23. Jakich formalności powinno się dokonać przed wyjazdem?

Po dostaniu się na Kurs każdy student zobowiązany jest do potwierdzenia swojego uczestnictwa poprzez pokazanie Koordynatorowi ds. Kursów ważnej legitymacji studenckiej oraz wpłaceniu zwracanego depozytu w wysokości 40€ w przypadku leisure event  60€. To wszystkie formalności jakie powinno dokonać się przed wyjazdem.

Po przyjeździe z Kursu wymagane jest uzupełnienie ankiety ewaluacyjnej oraz umówienie się z Koordynatorem ds. Kursów w sprawie odbioru depozytu. Informacja o możliwych terminach powinna zostać wysłana na maila podanego przy rejestracji.

Zalecamy także zapoznać się z Never Alone Guide.


24. Czym się różnią BEST Course of Technology, BEST Course on Career Related Skills, Leisure Event i Seasonal BEST Engineering Competition?

BEST Course of Technology – jest to wydarzenie skupione na zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy zawodowej w konkretnych dziedzinach nauki, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych zastosowań technologii i najnowszych osiągnięć naukowych. Końcową formą egzaminu jest najczęściej egzamin pisemny.

Seasonal BEST Engineering Competition – od BEST Course of Technology różni się tym, że uczestnicy Kursu podzieleni są na grupy przed którymi postawione jest zadanie do rozwiązania lub wykonanie projektu. Z pomocą profesorów i innych studentów w trakcie Kursu uczą się jak wykonać dane zadanie. Najczęściej formą zaliczenia jest przedstawienie ukończonego zadania/projektu.

BEST Course on Career Related Skills – są to wyjazdy skupione na rozwijaniu osobistych umiejętności nietechnicznych w zakresie tematów związanych z metodami pracy, technikami komunikacji, marketingiem, ekonomią, zarządzaniem projektami i innymi miękkimi umiejętnościami przydatnymi w pracy zawodowej.

BEST Leisure Event – są to wyjazdy nastawione na rozrywkę i zdobywanie nowych doświadczeń. Można je traktować jak wczasy z ekipą międzynarodową, ponieważ w odróżnieniu do innych wydarzeń, nie ma tu wykładów i żadnych zajęć na uczelni. Z tego też powodu Fee jest zazwyczaj wyższe. Takie wyjazdy w zależności od miejsca i roku mogą zawierać np. windsurfing, jazdę na rowerach, chodzenie po górach, żeglowanie, nurkowanie, skoki na spadochronie, jazdę na nartach, imprezy karnawałowe, wydarzenia kulturalne i inne.

Więcej informacji znajdziesz na stronie tutaj.


25. Co wziąć ze sobą na Kurs?

Każdy Kurs posiada swoją stronę WWW ze wszystkimi informacjami przydatnymi dla uczestników. Często też organizatorzy wysyłają maila z listą wymaganych rzeczy.

My jednak radzimy zabrać ze sobą dodatkowo: wydrukowane bilety, paszport i/lub dowód osobisty, ubezpieczenie (jeśli jest wymagane), legitymację studencką (często przydatna może być legitymacja ISIC, więcej informacji tutaj, śpiwór (jeśli jest wymagany), ręcznik, ciepła bluza i/lub płaszcz przeciwdeszczowy (w zależności od kraju), dodatkowy sprzęt sportowy, aparat, okulary, krem do opalania, kalkulator, długopis, notes, jedzenie i napitki tradycyjne dla naszego kraju (na International Evening).