BEST AGH Kraków

Partner wspierający

#

intel

#

#

#

Newsletter
Raport Roczny

Zapoznaj się z Raportem Rocznym BEST-u AGH Kraków!

raport roczny

Losowe zdjęcia
itp-61 Assesment Center (30)

Członkowie

Justyna Guzik
Justyna Guzik
Koordynator ds. Grantów
Kamil Bugajny
Kamil Bugajny
Koordynator projektu I'mPM
Maciej Gładysz
Maciej Gładysz
Koordynator Cultural Exchange
Oleksij Kelebaj
Oleksij Kelebaj
Wiceprezes ds. Kontaktu z firmami
Patrycja Paszko
Patrycja Paszko
Koordynator Autumn Course
Patryk Stach
Patryk Stach
Koordynator ds. barteru
Paweł Górniak
Paweł Górniak
Sekretarz BEST AGH KRAKÓW
Piotr Sewastianik
Piotr Sewastianik
Wiceprezes ds. Zasobów Ludzkich